Så bedriver du en långsiktigt hållbar skoterklubb

Skoternäringen är mycket viktig för Sveriges sammanhållning som helhet. Det är många privatpersoner som har skoteråkande som fritidsaktivitet vilket skänker mycket glädje och trivsel. Skoternäringen skapar också många arbetstillfällen årligen genom uthyrning och försäljning av skotrar. I Sverige finns det flertalet ideella skoterklubbar som arrangerar träning och tävling med skoteråkning. Den här artikeln innehåller råd kring hur en skoterklubb kan förvaltas på bästa sätt vad gäller ekonomiska förutsättningarna och försäkringsskydd. Vi berör även frågan i vilka tillfällen en skoterklubb gör klokt i att konsultera en advokat på en advokatbyrå

Den främsta kunskapen hos styrelsen i en skoterklubb handlar om själva skoteråkningen. Det är själva kärnan i verksamheten. Men för att man ska kunna förmå att driva en skoterklubb krävs det även att de förtroendevalda har grundläggande kunskaper i Enklare Ekonomi. Kassören i föreningen som snittar på en låg årslön på 300000:- till 350000:- ansökte om ett banklån eller billån utan kontantinsats för att köpa sig en bostadsrätt. Bilen eller lägenheten hon jämförde mellan kostade 600 000:- Faktumet var att vår kassör behövde vid detta tillfälle enbart 100000:- för att fullfölja sitt bostadsköp. Hon fick hjälp och fick ta ett lån för kontantinsatsen vilket hon är ytterst tacksam för.

Utöver detta behöver företaget hon jobbar för ha kännedom om hur man lånar pengar snabbt för inköp av skotrar, hur man hitta enkla lån med lägst ränta samt hur man gör om man vill samla lån. Många vill ha samt jagar låga räntor men många vet inte hur man finner dessa lånealternativ. Svaret på denna fråga är bara en och det är att jämföra lån med låga räntor, för av enkelhetens skull behöver du kunna leta samt vart du ska leta för att hitta lägst ränta för billånet ditt.

Vi tackar vår bank SEB som har sponsrat detta genom försäkring samt ett samlingslån 2021

Det är rätt avgörande för en kassör i en skoterförening att den har koll på frågor om försäkring och ekonomi och vet hur man ska gå tillväga om man exempelvis ska ansöka om billiga lån online. Det ankommer ofta på kassören att teckna en olycksfallsförsäkring för de personer som är verksamma inom föreningen, så att de har ett försäkringsskydd när de tävlar och tränar i skoterklubbens regi. Det finns skoterklubbar i hela landet, även i storstäder som Göteborg och Malmö.

1.    Skoterklubbar bör ta ut en rimlig medlemsavgift

Utgångspunkten för en skoterklubb och dess belånande finansiering är att dess kostnader ska täckas genom de medlemsavgifter som klubbens medlemmar erlägger. Medlemsavgifterna fastställs genom beslut på skoterklubbens årsmöte på förslag av styrelsen. Vilken storlek medlemsavgiften ska uppgå till beror på vilka kostnader föreningen har samt vilka enkla räntor den har att betala. En förening som erbjuder gratis lån av skotrar till sina medlemmar för träning och övning kan givetvis ta ut högre medlemsavgifter, jämfört med en förening som själv låter sina medlemmar finansiera inköp av skotrar. Om föreningen erbjuder möjligheten till lån av skotrar kan medlemmarna direkt sätta igång med skoteråkningen, utan att behöva låna pengar snabbt för att köpa in en skoter. Det finns klara fördelar med att erbjuda medlemmarna att låna skotrar, då alla kan vara med och träna oavsett hur samlade & lånande ekonomiska förutsättningar man nu än har. En person som precis har gjort stora ansträngningar för att samla lån ska inte behöva på nytt ansöka om de billigaste billånen online för att köpa in en skoter, det är bättre om föreningen gemensamt kan ombesörja inköp av skotrar.

Det är dock viktigt att medlemsavgifterna inte är för höga. En medlemsavgift kan bli en stor utgift i plånboken för en privatperson, särskilt med beaktande av att privatpersoner ofta har flera enkla billån att betala av varje månad. Medlemsavgifterna kan givetvis variera beroende på om klubben ligger i Östersund, Malmö eller i Göteborg. Lånejämförelsen av olika lånealternativ såsom banklån, blancolån privatlån, eller andra typer av lån såsom billiga billån för att hitta de bästa samt billigaste räntorna. Det finns ett flertal försäkringsbolag som hjälper privatpersoner att jämföra lån från olika banker med olika räntor

2.    En skoterklubb kan söka bidrag från myndigheter och fonder

Det finns ofta goda skäl för en skoterklubb att ta in finansiering från externa aktörer. Det kan framförallt göras genom lån eller bidrag. Bidrag kan sökas från kommuner och offentliga institutioner samt även från den Allmänna arvsfonden. Bidragen kan täcka kostnader för skoterklubbens kansli samt för inköp av skotrar och annan utrustning som behövs för träning och tävling. Innan en skoterklubb börjar ansöka om billiga lån online och jämför olika enkla räntor så bör man först tömma ut alla möjligheter att få bidrag. Bidrag behöver inte betalas tillbaka utan är gåvor och du behöver inte betala några enkla räntor för dessa bidrag, utan de är räntefria. Vid frågor om hur bidrag ska redovisas på ett korrekt sätt bör man följa anvisningarna från bidragsgivaren och vid frågor konsultera en advokat på en advokatbyrå som har specialistkunskaper på området. Det finns många duktiga advokater som både kan familjerätt och bidragsfrågor i både Malmö och Göteborg.

3.    Det finns inget hinder för att skoterklubbar ansöker om lån för inköp av skotrar och material

En skoterklubb har ofta pengar och tillgångar på bankkonton. Det är dock inte alltid klokt att använda allt fritt kapital till att köpa in skotrar och andra dyra tillgångar. En skoterklubb måste ha likvida medel för att kunna betala oförutsedda tillgångar. Det kan i en del fall vara bättre att låna pengar snabbt via exempelvis det billigaste privatlånet för att köpa skotrar, för att dela upp kostnaden på flera år. Ett sådant lån behöver inte göras genom ett formellt möte på banken, utan kan göras genom att skoterklubben ansöker om billiga lån online. Numera är det inte svårt för en skoterklubb att låna pengar snabbt då det finns enkla och smidiga digitala lösningar för att göra detta. Billigaste privatlånet är en het puck som vi märkt många söker samt jagar som jag hoppas människor lyckas med. Att finna billiga privatlån eller blancolån som det även kallas krävs det att man jämför olika alternativ.

Det är dock viktigt att kassören över tid ser över de lån som klubben har tecknat. Om klubben har tecknat flera lån, som visserligen har enkla räntor, så kan räntekostnaderna sammantaget öka rätt markant. Därför bör kassören regelbundet pröva möjligheterna att samla lån. Samla lån innebär att man slår ihop flera lån man har för att minska klubbens samlade lånekostnader. Det är inget konstigt med att behöva låna pengar snabbt, men man bör vara varsam med att det inte innebär att man ådrar sig särskilt höga räntekostnader.

4.    Skoterklubben bör vara noggrann vid utlåning av skotrar

Det är viktigt att skoterklubben klargör vem som äger skotrarna i klubbens regi. Vid utlåning av skotrar är det viktigt att man klargör gentemot den som lånar den att skotern bara är till låns. Det är vanligt i en vårdnadstvist att en förälder vill göra gällande att barnet inte ska få ägna sig åt skoteråkning framöver, medan den andra föräldern i vårdnadstvisten kan hävda att barnet visst ska få ägna sig åt skoteråkning. Det är därför viktigt att samtycke inhämtas från båda vårdnadshavarna innan utlåning av en skoter sker, så att inte skoterklubben blir involverad i något spörsmål kopplat till familjerätt eller vårdnadstvist.

En skoterklubb vill kunna fokusera på sin verksamhet och slippa vara i kontakt med en advokat inom familjerätt i Göteborg som vill företräda den ena förälderns intressen i en vårdnadstvist. Det är inte skoterklubbens uppgift att hålla kontakt med en advokatbyrå i Malmö när du hamnat i en vårdnadstvist. För att undvika att bli involverad i problem kopplade till familjerätt bör man därför skriva ett avtal med båda vårdnadshavarna där de ger sitt samtycke till att barnet får delta i skoterklubbens verksamhet. Detta gäller oavsett om barnet bor i Göteborg eller i Malmö. Om en skoterklubb i helt andra ärenden blir föremål för en juridisk tvist bör de koppla in en advokatbyrå.

Mer om vår skidort i Fjällgården kontaktuppgifter till hotellet